Skip to main content

Zelená úsporám

Získejte dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM:

 • na výměnu oken
 • zateplení obálky domu (obvodové stěny, střecha, podlahy, strop nad suterénem)
 • výměny zdroje vytápění (tepelná čerpadla, kotle)
 • pořízení solárních panelů
 • pořízení systému nuceného větrání (rekuperace)
 • stavba domů v nízkoenergetickém standardu a pasivním standardu

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblasti podpory:

Typ konstrukce

A.0 a A.1 (Kč/m2)

A.2 (Kč/m2)

A.3 (Kč/m2)

Obvodová stěna

500

600

800

Střecha

500

600

800

Výplně otvorů

2100

2750

3800

Podlaha terénu

700

900

1200

Ostatní konstrukce, stropy

330

400

550

 

Maximální výše podpory v oblasti podpory B:

Podoblast podpory

Popis

Výše podpory
(Kč/dům)

B.1

Dům s velmi nízkou energetickou náročností

300 000

B.2

Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie

450 000

 

Výše podpory na výměnu zdroje vytápění:

Podoblast podpory

Typ zdroje

Výše podpory
(Kč – dle podoblasti)

C.1

C.2

C.1.1 C.2.1

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

50 000

40 000

C.1.2 C.2.2

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

100 000

80 000

C.1.3 C.2.3

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem

50 000

40 000

C.1.4 C.2.4

Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva

50 000

40 000

C.1.5 C.2.5

Tepelné čerpadlo voda – voda

100 000

80 000

C.1.6 C.2.6

Tepelné čerpadlo země – voda

100 000

80 000

C.1.7 C.2.7

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

75 000

60 000

C.1.8 C.2.8

Plynový kondenzační kotel

18 000

15 000

C.1.9. C.2.9.

Napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE

40 000

30 000

Žádostem (majitelům RD) z Moravskoslezského kraje je dle Směrnice MŽP č. 2/2015 dotace v jakékoli oblasti navýšena o 10%, navýšení se nevztahuje na podporu na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru.
(Příklady: na nový kotel na biomasu získáte dotaci 100 tis. Kč, v Moravskoslezském kraji pak bude dotace činit 110 tis. Kč; dotace na dům v pasivním standardu činí 550 tis. Kč, v Moravskoslezském kraji pak žadatel získá dotaci ve výši 605.000,- Kč)

 

Podoblast C.3 – Instalace solárních termických systémů

Podoblast podpory

Popis

Výše podpory
(Kč/dům)

C.3.1

Solární systém na přípravu teplé vody

35 000

C.3.2

Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění

50 000

C.3.3

Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

35 000

C.3.4

Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh·rok-1

55 000

C.3.5

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh·rok-1

70 000

C.3.6

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh·rok-1

100 000

 

Podoblast podpory

Popis

Výše podpory
(Kč/dům)

C.4.1

Centrální systém nuceného věrání se zpětným získáváním tepla

100 000

C.4.2

Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

75 000

Navíc získáte

Podoblast A.4 – podpora na zpracování odborného posudku a zajištění stavebního dozoru (vyžadováno státním fondem ŽP)
– 25.000,-Kč , max. však 15%z přiznané částky podpory v oblasti A.0, A.1, A.2, nebo A.3
Podoblast B.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test)
– podpora 35.000,- Kč
Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy
– podpora 5.000,- Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, max. však 15%z přiznané částky
Čas na realizaci opatření

 • 18 měsíců v oblasti podpory A (výměna oken, zateplení obvodových stěn, …)
 • 24 měsíců v oblasti podpory B (výstavba nízkoenergetického a pasivního RD)
 • 9 měsíců v oblasti podpory C (výměna zdroje vytápění – kotel atd.)

Pro koho je dotační program NZU2015+ vhodný?

 • Majitelé nemovitostí, kteří chtějí snížit náklady na vytápění či chtějí zlepšit technický stav své nemovitosti a získat od státu cca 1/3 nákladů.
 • Dotační program v roce 2015+ je v případě stavebních úprav nastaven tak, že je potřeba provést zlepšení energetického stavu objektu minimálně o 20% – tzn. je potřeba provést více opatření, například výměna oken a zateplení stropu / podlahy půdy.
 • Majitelé, kteří chtějí získat odborný návrh provedení opatření vč. souvisejícího poradenství.
 • Majitelé, kteří už nechtějí topit pevnými palivy a chtějí nový, ekologicky šetrný zdroj vytápění při velmi vysoké dotaci od státu.
 • Majitelé, kteří chtějí mít odborný dozor realizace stavby a zároveň správně provedený projekční návrh.

Praktické dotazy:

 • Chci měnit nová okna, fasáda zateplena před 10 lety 5 cm polystyrenu:
  • Na dotaci nebude dosaženo.
 • Chci rozšířit obytnou plochu RD:
  • Ano lze rozšířit obytné plochy. Tzn. pokud se rozhodnete vybudovat obytné podkroví je to ideální příležitost nechat si proplatit část 1/3 nákladů.
 • Loni jsme vyměnili okna, můžeme žádat o dotaci:
  • Ano, žádat o dotaci lze. POZOR Faktury jsou uznatelné pouze 2 roky zpětně OD PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI NA SFŽP.
 • Musím zateplit celou fasádu? Jižní stěnu bych z určitých důvodů nechtěl zateplovat:
  • Dotace je možná, je však potřeba provést odborné posouzení (minimálně ve zkráceném rozsahu).
 • Není stavební dozor zbytečný?
  • Naše společnost ravin build s.r.o. vykonává technické dozory staveb dlouhodobě a v podstatě na všech stavbách se potkáváme se zásadními chybami realizačních firem jako např. nevyhovující a nepřipravený podklad, chybné hmoždinky (krátké, nevhodné do konkrétního materiálu obvodové stěny, nesystémové pro konkrétní zateplovací systém, nedostatečný počet….), chybně osazená okna, chybně řešené detaily, nevyhovující stěrkovací hmota atd. Také je možno se setkat se snahou realizační firmy o účtování neoprávněných víceprací, tendenční a nesprávný výklad smlouvy – samozřejmě ve prospěch stavební firmy atd.
   SFŽP požaduje technický dozor na Vaší stavbě a následné doložení závěrečné zprávy stavebního dozoru. Na výkon stavebního dozoru také dostáváte dotaci a to ve výši 5.000,- Kč.
POTŘEBUJETE NOVÁ OKNA NEBO DVEŘE?

Vaši poptávku zpracujeme ZDARMA!