Skip to main content

Uzavřený spodní rám, zaskleno do tmelu