Skip to main content

Kastlová okna OLD VIENNA – špaletová dřevěná okna

Dodnes můžeme vidět původní kastlová okna nejen v historických budovách, u kterých vytvářejí celistvost dobové zástavby. Okna jsou vyzdobená mnohdy ručně zhotovenými prvky našich truhlářských mistrů.

Pro původní zástavby městských domů nebo i pro potřeby roubených staveb máme ve své nabídce výrobu nových kastlových oken a replik.

Můžeme vám tedy znovu pomoci navrátit historický cenný vzhled budovy s novými replikami oken. Při výměně oken v památkově chráněných zónách mají mnoho požadavků památkáři na subtilitu profilu.

Naše výrobky splňují dané požadavky, kdy profilace je zcela odlišná od klasických eurooken. Svojí konstrukcí kastlová okna respektují původní charakter a přináší možnosti využití moderní uzavírací techniky a zlepšení tepelně izolačních vlastností.

Možnosti zasklení kastlových oken

Kastlové okno s jednoduchými skly Old Vienna 44+44

Konstrukce kastlového okna kopíruje subtilní stavbu původních oken a tvarem profilu se můžeme přiblížit i původní podobě zasklení do tmelu případně do lišty. Na spodní části křídla můžeme opět použít křídlovou okapnici kryjící spodní nalehávku.

Při zasklení do tmelu se používá na okapnice ocelový plech. Spodní část rámu může být tvořena uzavřeným rámem nebo kaskádou pro lepší odtok vody z rámu.

Uzavřený spodní rám, zaskleno lištou

Spodní rám s kaskádou, zaskleno lištou

Uzavřený spodní rám, zaskleno do tmelu

Spodní rám s kaskádou, zaskleno do tmelu

Kastlové okno s vnějším dvojsklem Old Vienna 58+44

Toto kastlové okno je určené do zástavby, kde zejména velkoplošná okna dovolují mírné zesílení okenních vlysů, a je požadováno zlepšení izolačních vlastností. Vnějším dvojsklem se zateplí špaleta a silnější vnější rám lépe chrání proti zatékání vody vnějším křídlem.

Na spodní části křídla můžeme opět použít křídlovou okapnici kryjící spodní nalehávku.

Spodní část rámu může být tvořena uzavřeným rámem nebo kaskádou pro lepší odtok vody z rámu.

Spodní rám s kaskádou

Uzavřený spodní rám

Kastlové okno s vnitřním dvojsklem Old Vienna 44+58

Okno je určené tam, kde je na jedné straně požadavek na subtilní stavbu oken a zároveň je požadováno zlepšení izolačních vlastností. Špaleta zůstává chladná a izolační dvojsklo je na vnitřním křídle.

Přidáním těsnění do vnějšího rámu se zlepší izolační vlastnosti celé sestavy. Na spodní části křídla můžeme opět použít křídlovou okapnici kryjící spodní nalehávku.

Spodní část rámu kastlového okna může být tvořena uzavřeným rámem nebo kaskádou pro lepší odtok vody z rámu.

Spodní rám s kaskádou nebo zavřený spodní rám

Kastlové okno s obojím dvojsklem Old Vienna 58+58

Při požadavku na hlukový útlum nebo izolační vlastnosti je nejvhodnější tato kombinace. Zůstává zachována odváděcí schopnost vnějšího křídla a instalace obvodového kování.

Na spodní části křídla můžeme opět použít křídlovou okapnici kryjící spodní nalehávku.

Spodní část rámu může být tvořena uzavřeným rámem nebo kaskádou pro lepší odtok vody z rámu.

Okna jsou povrchově upravována systémem TEKNOS.

Okenní kování je podřízeno daným typem okna lze instalovat i celoobvodové kování MACO MULTI-MATIC nebo kování pomocí rozvor a závěsu, které lze seřizovat.

Samozřejmostí je použití dobových replik klik.

POTŘEBUJETE NOVÁ OKNA NEBO DVEŘE?

Vaši poptávku zpracujeme ZDARMA!